Svenska Hästavelsförbundet och andra organisationer

Sedan flera sekler tillbaka har man avlat fram hästar i Sverige, främst för att krigsmakten skulle ha transportmöjlighet, men även till hjälp inom jordbruket. Men från 1874 kunde både hingstar och ston få prispengar om de uppfyllde särskilda krav. 1914 kom kravet på besiktningstvång för hingstar som skulle ingå i avelssyfte, men regeln togs bort 2005 på grund av EU.

På 80-talet bildades Föreningen för Hästkontroll och slutligen har Svenska Hästavelsförbundet gjort sitt inträde, på grund av omorganisationer och liknande.

Svenska Hästavelsförbundet

Organisationen grundades 1985 och har huvudansvar för avelsvärdering och kontroller för nästan alla raser förutom engelskt fullblod samt varm och kallblodstravare. För varmblodiga raser tar organisationen Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga hästen (ASVH) huvudmannaskap och för islandshästar som ofta används i ponnytrav har Svenska Islandsförbundet (SIF) huvudsakligt ansvar. ASVH har nu bytt namn till Swedish Warmblood Association. Det har även uppkommit flera andra avelsorganisationer med tiden och Svenska Hästavelsförbundet samarbetar med alla, samtidigt som man följer Jordbruksverkets krav för god djurskötsel.

Deras viktigaste syften är:

  • Att företräda sina medlemmar och verka för att utvecklingen går framåt i hästaveln.
  • Att både arbeta som avelsorganisation och samarbeta med olika rasföreningar som är medlemmar i SH, genom avtal, service m.m.

Swedish Warmblood Association

Detta är en avelsorganisation som fokuserar på varmblodiga travare. De har på uppdrag av Jordbruksverket att i enlighet med råd och föreskrifter, ansvara för aveln av svenska varmblod, stambokföring och registrering, samt att utfärda pass till hästarna och följa EU:s bestämmelser.

De som vill köpa eller sälja sperma från hingstar till avel måste även ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket.

Svensk Travsport

Om man tillhör en förening som bedriver travsport, kan man även bli medlem i Svensk Travsport, huvudorganisationen som har all information beträffande avel på travhästar, utbildningar i olika travformer och resterande regler man måste ta hänsyn till om man äger travare.

Att äga häst innebär många ekonomiska utgifter, men även otaliga regler om registrering av djuret vid födsel, ägarbyte, äldre hästar osv. Ska man dessutom avla finns det en lång rad bestämmelser för hingstar respektive ston som ska följas till punkt och pricka.

Svensk Galopp

Galopphäst och jockey

Svensk Galopp är huvudorganisationen för den svenska glappsporten men även godkänd av Statens jordbruksverk som avelsorganisation för engelskt fullblod.

Avelsorganisationer har idag huvudansvaret för avelsvärderingar, stambokföringar samt registrering av hästar och på deras sida kan du finna information om avel och uppfödning av engelska fullblod.

Tillsammans med Svenska Travsportens Centralförbund äger Svensk Galopp aktiebolaget Trav & Sport – även känt som ATG.

Svenska Ridsportförbundet

Ytterligare ett förbund som är värt att lägga på minnet är det Svenska Ridsportförbundet. Det svenska ridsportförbundet är en ideell förening som utgör ridsportrörelsens grundläggande bas och bedriver sin verksamhet från lokal nivå upp till internationell nivå. Förbundets målsättning är att arbeta med kunskapsförmedling som baseras på ridsportens värdegrunder, strategier och dess prioriterade områden.

Svenska ridsportförbundet arbetar i högsta grad med lärande och här ingår kärnverksamheterna Ridskola och Tävling. Man strävar även efter vidareutveckling inom dessa verksamheter för att Sverige ska fortsätta vara en ledande ridsportnation.

Det svenska ridsportförbundet grundades år 1912 och till en början kallades förbundet Svenska Ridsportens Centralförbund (SRC). Förbundet skapades för att stödja och främja ridsporten i dess olika former, men även för att åstadkomma samordning av arbetet inom ridsporten.

Idag reglerar förbundet nio sporter. Dessa är främst de olympiska grenarna fälttävlan, banhoppning och dressyr men även distansritt, körning, voltige, Working equitation, Gymkhana och den paralympiska grenen Paradressyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *