Vad gäller vid användandet av läkemedel till hästen?

När en häst är under behandling av läkemedel eller andra ämnen i någon form, får den inte tävla. Inte i någon disciplin överhuvud taget. Det gäller även avmaskningsmedel och reglerna är till för att skydda djuren mot oaktsam hantering. När djuret dessutom tar ett läkemedel och sedan upphör med det, finns regler beträffande karenstid, dvs den tid som hästen ska återhämta sig och läkemedlet försvinner ur kroppen tills den är tävlingsduglig igen. Det gäller även träningar. Karenstiderna är olika beroende på läkemedel men de finns alla presenterade på Svensk Travsports hemsida (som även har en förteckning över olika läkemedel), Svensk Galopp och Svenska Ridsportförbundet. Tänk på att även mycket små mängder kan ge utfall.

Andra regler som gäller för hästar finns lagstiftade hos Jordbruksverket.

Provtagningar förekommer mycket ofta inom hästsporten och det tas fler dopningsprov där än i samband med tävlingar hos människor.

Inte bara läkemedel kan påverka resultatet i en eventuell tävling, vilket räknas som dopning. Även preparat som i regel klassas som dopningsmedel får ej förekomma oavsett om det är avsiktligt eller ej. För att få ge en häst ett läkemedel måste en veterinär ha godkänt det först genom kontroll av djuret. Man få alltså inte själv ställa en diagnos och behandla en häst, även om man tidigare har behandlat den för samma sak och har resterande läkemedel kvar hemma.

Alla läkemedel som ges till hästar måste ha hästens namn på och förvaras i låst skåp, kylskåp eller på annan oåtkomlig plats för andra människor. Tränaren är alltid huvudansvarig för hästen när det gäller sporter och discipliner. Även arrangören till tävlingar är ansvariga för att rengöra boxarna tills nya hästar hyses in där, så att det inte finns gamla foderrester, gödsel eller annat som hästarna kan få i sig oavsiktligt och som kan innehålla farliga ämnen eller substanser.

Är hästens ägare eller tävlande däremot under 18 år, och dopningsprovet på hästen visar positivt utfall, gäller andra särskilda regler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *