Vad innebär det att avla på hästar?

Hästen har varit ett tamdjur under en relativt kort period om man ser till historien. Idag anses hästen tillhöra kategorin husdjur, men deras grundläggande beteende härstammar från vildhästarnas. Många andra beteenden liknar även zebrans och åsnans, som är nära besläktade med hästen.

Allmänt om avel

Hur man avlar idag påverkar kommande generationer och medverkar till nya raser och positiva förändringar. När man ser de olika raserna kan man konstatera att deras fysik och mentalitet huvudsakligen beror på två olika faktorer. Dels arvsanlagen och dels hästens hemmiljö som beror på klimat, träning, uppfödning, utfodring etc. Hur hästens arvsanlag ser ut, har stor betydelse för just aveln.

När ett föl föds har det hälften av hingstens kromosomer och hälften av stoets kromosomer. Sammanlagt har hästar 32 kromosompar, där varje kromosom innehåller ca 30 000 gener. För nästkommande led halveras detta släktskap. Man pratar om stofamilj och hingstlinje. Det är alltså alla ston respektive hingstar i rakt nedstigande led.

Fram till nyligen har mycket fokus legat på hingstarna, då de lätt kan sprida både negativa och positiva egenskaper vidare till andra generationer och få många avkommor. Dock har betydelsen av valet av sto ökat markant, eftersom fölet ärver hälften av generna från modern.

I Sverige har det sedan länge varit väsentligt att avla fram hästar som både presterar bra och är friska. Den organisation som ansvarar till stor del för avel av hästar heter Svenska Hästavelsförbundet (SH).

Anledningar att avla på hästar

Det finns många orsaker varför man avlar fram nya raser. Det kan handla om prestationsförmåga ur arbetssynpunkt för tävlingar eller brukbarhet, fysik, hälsa eller beteende. Det man huvudsakligen strävar efter som hästägare, är en samarbetsvillig häst som har en stark och tålig fysisk förmåga. Även inlärningsförmågan är en viktig aspekt, då hästen förmodligen ska utföra sysslor eller användas på olika sätt som kan ge ekonomiska förutsättningar för ägaren.

Om dessutom rasen har ett gott rykte, både inom och utom landets gränser, ger det ytterligare ringar på vattnet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *